• Cancel
    Filter
Filter

OTTOMAN ELITE WORKS AUCTION

Auction Catalog bids will close at 20:30 on Sunday, November 26th, and will then switch to the live auction format at 20:32. The live bid duration is 15 seconds, and each time a new bid arrives, the duration will be extended by 10 seconds.

The commission rate in our auction is 10% and the VAT rate is 20%. Payments are received within 7 (seven) business days after the end of the auction. You can examine the works on sale at the Ünal Auction House until Saturday, November 25, 18:30. Buyers who participate in our auction will be evaluated as having seen and examined the product on site.

There is no "SALE CANCELLATION, RIGHT OF WITHDRAWAL or WAIVER OF PURCHASE" after the auction. Otherwise, 30% intermediary service is applied as a penalty.

Currency Converter:
Lot: 43 » OBJE

PRENS İBRAHİM HİLMİ

Mısır Kralı I. Fuad'ın kardeşi Prens İbrahim Hilmi'ye ait Hidiv Hanedan Armalı Christofle kallavi boy tepsi Ebat: 88X60 cm.

19.Yüzyıl. Osmanlı, Hıdiv. Devasa boyutlarda. Christofle imalat ve garanti damgalı, seri numaralı. Sultan II.Abdülhamid Han (1876-1909) dönemi. Merkezi “Hıdiv Tacı” ve Eski Türkçe (Osmanlıca) istifli hat ile “İbrahim Hilmi” ibareli. Hanedan’ın yüksek zevkini gözler önüne seren kalite ve estetikte stilize floral tezyinatlı, çift kulplu Fevkalade kondisyonda. Hıdiv Hanedanı’na ait olması sebebi ile büyük önem arz eden yüksek kıymette gerçek koleksiyonluk eserdir

Details
Lot: 44 » EFEMERA

ABDURRAHMAN B. MUHAMMED B. ALİ B. AHMED el-BİSTAMİ el-HURÜFİ (ö. 858/1454)

Kitabın yazarı Abdurrahman bin Muhammed Bistami Kitabın eksik kısmını tamamlayan Şeyhzade Hacı Ahmed efendidir Eksik kısmın tamamlandığı tarih 1295 dir.Kitap muhafazası ile bulunmaz nitelikte her Koleksiyonerin sahip olmayı isteyeceği bir eserdir.Ebat:Muhafaza 21x11x27 cm-Kitap:17x12 cm

Antakya’da doğdu. İslâmî ilimlerde yetişmek arzusuyla çeşitli ilim merkezlerini dolaştı. M. Smith, kaynak göstermeksizin, Bistâmî’nin 803’te (1401) Halep’in Timur tarafından yağmalanmasını görmüş olabileceğini belirtir (EI2 [Fr.], I, 1286). Daha sonra Kahire’ye giden Bistâmî dinî ilimlerin yanı sıra simya, tıp, tarih gibi alanlarda kendisini yetiştirdi. O dönemde Osmanlılar’ın en önemli ilim ve kültür merkezi olan Bursa’ya ne zaman gittiği belli değildir. Burada, ilim adamlarını himaye etmekle tanınan II. Murad’ın ilgi ve teveccühünü kazandı; bazı eserlerini ona ithaf etti ve bu şehirde öldü.

Details
previous
Go to Page: / 2
next